nav-left cat-right
cat-right

ilkokul Diploması Nasıl Alınır? ilkokul Diploması Almak -ilkokul Diploması İçin Başvuru Nasıl Yapılır


İLKOKUL DİPLOMASI NASIL ALINIR?

35 Yorum “ilkokul Diploması Nasıl Alınır? ilkokul Diploması Almak -ilkokul Diploması İçin Başvuru Nasıl Yapılır”

 1. Alev diyor ki:

  Kimler Başvurabilir

  15 yaşından gün almış ( Özel eğitime muhtaç olanlar, tutuklu hükümlü olanlar ve ıslah evinde kalanlarda yaş kaydı aranmaz.)
  1. İlkokul mezunları,
  2. İlköğretim okullarının 6.,7. veya 8. sınıfından ayrılanlar,
  3. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışarıdan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
  4. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
  5. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilköğretim okulu 5. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar,
  6. Yetiştirici ve Tamamlayıcı Temel Eğitim B Kursunu bitirenler, Başvurabilir.
  Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenler ile özel eğitim gerektirdiğine Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenler, askerliğini yapmakta olanlar, çalışanlar ve ev hanımları da yukarıdaki koşullardan birini taşıyorlarsa başvuru yapabilir.

  Başvuruda İstenen Belgeler
  1) Öğrenim Belgesi:
  Öğrenim durumunu gösterir kayda esas belgedir. İlkokul diploması, Tasdikname, Öğrenim belgesi, Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi Başarı Belgesi, Denklik Belgesi vb.dir. Bu belgelerden birinin aslı gerekir. Aslı olmayan belgeler noter tasdikli olsa dahi kabul edilmez. Sınıf ve ders ataması yapılırken, tasdikname veya öğrenim belgelerindeki başarılı dersler dikkate alındığından bu belgelerde sınıf ve ders notlarının açık ve anlaşılır olması gerekir.
  2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi:
  Nüfus cüzdanın arkalı-önlü, okunaklı fotokopisinin ilgili resmi kurumlara onaylatılması gerekir.
  3) Fotoğraf:
  Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş olması gerekir.
  4) Dekont:
  Öğrenci adayı bir öğretim yılı için, öğretim materyalleri, (ders notu, TV ve radyo programları) sınav ve diğer hizmet giderlerinin (haberleşme, posta, kargo, vb.) karşılanmasına katkıda bulunmak üzere o yıl için belirlenen ücreti; Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halk Bankası Şubelerinden herhangi birine T.C. kimlik nosu ile yatırılacaktır. Karşılığında alınacak dekontun, başvuru belgelerine eklenmesi gerekir.
  Başvuru – Kayıt Ücreti
  1. Yeni kayıt yaptıracak adaylar Açık İlköğretim Okulu yeni kayıt kılavuzunda belirtilen banka şube ve hesaplarına kayıt ücreti yatırırlar. Kayıt ücreti her öğretim yılı başında Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından belirlenir ve kılavuzda belirtilir.
  2. Ayrıca adaylar kaydı alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin Okul Aile Birliği hesaplarına da Açık İlköğretim Okulu yeni kayıt kılavuzunda belirtilen miktarda ücret yatıracaklardır.
  3. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.05.1998 gün ve 1998/1 sayılı genelgesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve Terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile çocuklarından ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmeyecektir.
  4. Açık İlköğretim Okuluna başvuru işlemleri sırasında; yanlış hesaba ücret yatırma, çift ücret yatırma, kayıt iptali vb. gibi nedenlerle yatırılan ücretler iade edilmez.
  5) İnternetten Başvuru Formu:
  İnternetten yapılan kayıt işlemi sonrası; öğrenciye ait kayıt bilgilerini gösteren belgedir.
  6) Öğrenci Dosyası:
  Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden temin edilir.
  Başvuru Tarihi :
  Açık İlköğretim Okulu çalışma takviminde belirlenen tarihler arasında yapılır.
  Başvuru Yeri :
  Başvurular il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapılmaktadır.

  Dersler Tablosu

  6.SINIF
  7.SINIF
  8.SINIF
  601 Türkçe 701 Türkçe 801 Türkçe 602 Matematik 702 Matematik 802 Matematik 603 Fen Bilgisi 703 Fen Bilgisi 803 Fen Bilgisi 604 Sosyal Bilgiler 704 Sosyal Bilgiler 805 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 607 Yabancı Dil 705 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 806 T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 608 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 707 Yabancı Dil 807 Yabancı Dil 609 Trafik ve İlk Yardım 708 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 808 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 610 Güzel Konuşma ve Yazma 710 Güzel Konuşma ve Yazma 809 Trafik İlk Yardım 611 Turizm 711 Turizm 810 Güzel Konuşma ve Yazma 811 Turizm
  “Güzel Konuşma ve Yazma” ile “Turizm” dersleri seçmeli derslerdir. Öğrenim süresi boyunca bir ders birden fazla olmamak şartı ile değişiklik yapılabilir. Öğrenci, bir dersi değiştirdiğinde tekrar o dersi seçemez.

  Ders Geçme

  Açık ilköğretim Okulunda bir öğretim yılında 1.Dönem, 2.Dönem ve Not Yükseltme sınavı olmak üzere üç sınav yapılmaktadır. Her bir ders için yıl sonu notu hesaplanırken 1.ve 2. dönem notlarının aritmetik ortalaması alınır bu yüzden her iki sınava da girmeniz tavsiye edilir.
  İkinci dönem sonunda başarı durumunuza göre ; “Doğrudan Sınıf Geçme”, “Aritmetik Ortalama İle Sınıf Geçme”, “Mezun Olma” ve “Not Yükseltme Sınavına” katılma haklarını elde edebilirsiniz. İkinci dönemde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçilmez.
  1. ve 2. dönem sınav sonuçlarına göre doğrudan sınıf geçme ve aritmetik ortalama ile sınıf geçme gerçekleşmemiş ise başarısız olunan her dersten Not Yükseltme sınavına girilir.
  Not yükseltme sınavından alınan not “yıl sonu başarı notu” olarak işlem görür. Bu sınavda en az “2” aldığınız her dersten başarılı olmuş sayılırısınız.
  Doğrudan Sınıf Geçme

  Bütün derslerinden başarılı olan öğrenciler bir üst sınıfa geçmeye veya mezun olmaya hak kazanırlar.
  Aritmetik Ortalama İle Sınıf Geçme

  Türkçe dersinden başarılı olmak şartıyla en fazla iki dersten başarısız olduğu halde, derslerin yıl sonu başarı notlarının aritmetik ortalaması en az 2.00 olanlar doğrudan bir üst sınıfa geçerler veya mezun olurlar.
  Yıl sonu başarı notlarının aritmetik ortalaması 2.00 veya yukarı olan öğrencilerin başarısız olduğu en fazla iki ders “muaf” sayılır. Aritmetik ortalama işleminden yararlanmak için derslerin sınavlarına katılmış olmak gerekir.
  Sorumlu Olarak Sınıf Geçme

  En fazla üç dersten başarısız olan öğrenciler ile aritmetik ortalama ve doğrudan sınıf geçme şartlarını taşımayan öğrenciler başarısız oldukları derslerden “sorumlu” olarak bir üst sınıfa geçerler. Sorumlu dersi olan öğrenci mezun olamaz.
  Sınıf Tekrarına Kalma

  Dört veya daha fazla dersten başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarına kalırlar. Sınıf tekrarı yapan öğrenciler başarısız oldukları derslerin sınavlarına katılırlar.

  Sorumlu Olarak Sınıf Geçme

  En fazla üç dersten başarısız olan öğrenciler ile aritmetik ortalama ve doğrudan sınıf geçme şartlarını taşımayan öğrenciler başarısız oldukları derslerden “sorumlu” olarak bir üst sınıfa geçerler. Sorumlu dersi olan öğrenci mezun olamaz.
  Sorumluluğun Kalkması

  Sorumluluğun kalkması üç şekilde olur
  1. Sorumlu dersin kendisinden başarılı olarak,
  2. Sorumlu dersin bir üst sınıftaki dersinden başarılı olarak,
  3. Sorumlu olduğu dersin üst sınıfta dersi yoksa, Okuduğu sınıftaki tüm derslerden başarılı olmak.
  Aritmetik ortalama ile sınıf geçen öğrencilerin sorumlu olduğu dersler de “muaf” sayılır ve sorumluluk kalkar.

 2. veli orhan diyor ki:

  ben 1981 1982 donemınde ılkokul mezunu oldum şu an konyada ıkahmet edıyorum 1999 depremınde dıplomamı kaybettım yenıden ılkokul dıploması alabılırmıyım

 3. murat akbaş diyor ki:

  merhaba ben murat ilkokul mezunuyum ilköğretim diploması almam için kaç yıl açıköğretim okumalıyım bana bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim teşekürler.

 4. emre altun diyor ki:

  merhaba ben 82 doğumluyum. ilk okul biri bitirip terk etmek zorunda kaldım. şimdi ilk okul diploması almak istiyorum. ne yapmam gerekiyor öğrenebilirmiyim?

 5. eyüp türit diyor ki:

  ben ortaokul3den matematikten sorumlu geçtim oyıllarda2.3zayıfla bile liseye geçiliyordu diplomayı lise ye verdim mesleklisesi onlarda kaybetmiş bende zaten köye taşındımtek dersden sorumlu matematikdendiye tasdikname aldım şimdi ilkokul diploması almak istiyorum ne yapmalıyım

 6. eyüp türit diyor ki:

  alırsın enyakındaki ilkokula baş vur zirat bankasına 10tl yatır1de fotoğraf pazar günleri sınava gir dışardan belirtilen adresde

 7. FİLİZ OKAY diyor ki:

  ben acık ilköğretim 6. sınıf öğrencısıyım. fakat 6-7-ve 8. sınıf derslerınden de sorumlu olarak sınava gırıyorum bu sınavları verırsem mezun mu olacam yoksa devam edıp 2 yıl ıcerısınde mı mezun olacam

 8. isa güran diyor ki:

  slm ben özürlüyüm orta okulu 6 sınıfta bırakmak zorundakaldım ilk okul diplomasına suan cok ihtiyacım var alabilmem icin neyapmam gerek yardımcı olun…

 9. ayşe cılız diyor ki:

  alabilirsin ama evrak kısmını halletmen lazım dilekçe ve 10tl karşılığı milieğitim bakanlığına müracat et bir devlet hastanesindende kurum tabipliğinden sakatlık dereceni belirten bir rapor al dilekçeyle il eğitim müdürlüğüne müracat et

 10. fahriye KARABURUN diyor ki:

  ilkokul diplomam okulda kaldı.alamadım(zamanında) şimdi o,belgeye ihtiyacım var nereden temin edebilirim.

 11. üseyin diyor ki:

  filiz okay hanım bende sizin durumunuzdayım direkt iplomanı alırsın bu sınavların sonunda geçersen bu sınavlardan barajı aşacak bir puanalırsan

 12. üseyin diyor ki:

  en son ayrıldığın okuldan kayıt ol açıkilköğretim sınavlarına girmek için

 13. hasip aydin diyor ki:

  slm ben ilk okul birinci sinıf ta okulu bıraktım ve askerde okur yazar belgesı aldım ama yetmiyor ben ilk oretim diplamasını almak istiyorum ha yaşım 39 saygılar

 14. sewda çetin diyor ki:

  merhaba ben açıktan ilkokulu bu sene bitirdim sadece yabancı dilden geçemedim mezun oldum mu bilemiyorum.yardımcı olursanız sewinirim.

 15. fatma karacayır diyor ki:

  Ben evli ve bir çocuk annesiyim ilkokul mevzunyum okumak istiyorum bana yardımcı olun lütfen…

 16. yeliz aktaş diyor ki:

  Merhaba ben 83 doğumluyum ilkokul 5. Sınıf yarı dönemden sonra gidemedim diploma almak için ne yapmam gerekiyor

 17. Ramazan diyor ki:

  Size En Yakın Halk Eğitim Merkezine Gidiniz Lütfen! Gereken bilgiler verilmektedir, herkes için geçerli.

 18. muzafr diyor ki:

  merhaba ben ilk okul 3 ten 5 e geçtim ama okulu bırakmak zorunda kaldım şimdi ilk okul diplomasına ihtiyacım var nasıl alabilirim bana yardımcı olabilir misiniz bu konuda

 19. fatih özdemir diyor ki:

  Ben ortaokul 3sınıfta 3dersden kaldım şimdi diplomayı almak istiyorum ne yapmalıyım

 20. ömer altaytaş diyor ki:

  merhaba ben 1997 dogumluyum ilkokul dip lomasini almak istiyorum almak için neyap mam gerekiyor

 21. sedat yavuz diyor ki:

  Slm benim dayim hic okul okumamis ama okuma yazmasi var ilk okul diplomasi almak icinne gerekir ve askerdeyken okur yazar belgesini almis oda birinci kademe bize yardimci olun

 22. melik rıdvan pacal diyor ki:

  merhaba ben 1991 dogumluyum ilk okul diploması almak istiyorum bu konuda bana yardımcı olurmusunuz

 23. nuriye haliloğlu diyor ki:

  ilkokul diblamasını almak istiyorum

 24. nuriye haliloğlu diyor ki:

  diplama almak istiyorum

 25. MUAMMER KOÇ diyor ki:

  MERABA 1972 DOGUMLU OLUP 1985-86 DÖNEMİ ORTA 1 İ İKİSENE OKUDUM ASKERLİK NEDENİYLE TASTİK NAME Yİ ALDIM ŞUAN YAŞ ŞUAN 41 ACIK ÖRETİME YAZILA BİLİRMİYİM BENİ AYDINLATIRSANIZ SEVİNİRİM SAYGILARIMLA CEVAP

 26. belkiz varış diyor ki:

  Ilk okul 3 cu bitirdim 2 kademeye yazldm ama giriş belgemi kaybettim yardmci olurmsnuz

 27. nimet gokmen diyor ki:

  Otaokul 6 ci sinifi okudum araverdim simdi bidaga acik ogretimden okumak istiyorum ortaokul diplomasi lazimmi kayit islemleri icin lazimsa nerden alabilirim

 28. Mahmut Altundag diyor ki:

  Diploma almak istiyorum bana bukonudanyardimciolabilormisiniz

 29. veli cuma diyor ki:

  Merhaba ben 15 yaşindayım çeşitli sebeplerden dolayı okula hiç gidemedim ilk okul diploması almak için ne yapmam gerek

 30. tülay yılmazkaya diyor ki:

  merhaba ben ilkokul 4. sınıf terk edmiş bir öğrençiyim nasıl diploma alabilirim yapmam gereken nedir

 31. yusuf dalanbay diyor ki:

  1978 doğumluyum orta biri bitirdim ilk dünem 2 zatıf sanırım ikinci dönem 3 zayıf vardı sonra okuldan ayrıldım ve şimdi ilk öğretim diploması almak istiyorum hangi sınıftan başlarım ve kaç senede alırım. ve hangi ilgili kuruma başvurmam gerekiyor.teşekkürler vericeğiniz cevap için.

 32. sedat eren diyor ki:

  ilk okul 4.sınıf terk ehliyet için yeterlimi yoksa 5.sınıfıda bitirmem gerekiyormu 1990lıyım 2001de okulu bıraktım

 33. Tülay diyor ki:

  Ben ilkokul 2.sınıftan zorunlu terk ettim.allah rızası için yardımcı olun

 34. nurcan diyor ki:

  İlkokul 3 sinifta okulu birakmak zorunda kaldim ilk okul diplomasi almak istiyorum nasil alabilirim yardimci olurmusunuz ?

Yorumunuzu Yazın